گالری عکسای لوتوس

شرکت کارخانجات لوتوس توسعه صدرا با در دست داشتن ۲ دستگاه در ۲ کارخانه باحجم ورودیه هر دستگاه ۱۰۰۰ کیلوگرم میوه تازه در روز تواناییه خوددر تولید ۳۰۰ کیلو میوه خشک درجه ۱ را اعلام مینمایدشرکت کارخانجات لوتوس توسعه صدرا…

Read More

یکم از خشکبار ایران بدونیم…

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خشکبار اولین صنعت غیر نفتی کشور به شمار می‌رود، گفت: صنعت خشکبار برای کشور بیشترین ارزآوری را دارد. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه…

Read More